Contact us


U.S:

Tony Tian, 
Weitian Group LLC
+1-732-910-9692

E.mail:weitianir@gmail.com

 

China Office:

Joyce Shen,
Jiang'an District, Wuhan City, Hubei Province, People's Republic of China 430010
Tel:+86-27-8274-0726
Fax:+86-27-8274-0726
Zip Code:430010

E.mail:ir@aoxintianli-china.com